Pravidla

Sudoku se hraje na mřížce skládající se z 9x9 prostorů rozdělených na 9 řádky (vodorovně) a 9 sloupce (svisle) seskupené ve čtvercích s rozměry 3x3.

Každý řádek, sloupec a čtverec (9 prostorů každý) by měl být vyplněn čísly 1 až 9 bez opakování žádných čísel v řádku, sloupci nebo čtverci.

 

Na začátku hry v některých klecí mřížky jsou uvedená čísla. Cílem je vyplnit všechny prázdné čtverce s číslicemi 1 až 9. Co více číslic obsahuje sudoku mřížka na začátku hry, tím snadnější se stává sudoku puzzle. Obtížnější sudoku puzzle obsahují pouze pár čísel na začátku a nejobtížnější puzzle obsahuju pouze 17 čísel.

Je pouze jedná podmínka – každý řádek, každý sloupec a každý z malých čtverců s rozměry 3x3 po ukončení vyplnění musí obsahovat všechny číslice 1 až 9. Přitom každou číslici lze dát pouze jednou v určitém řádku, sloupci nebo čtverci.

 

V rámcích jednoho řádku, sloupce nebo čtverce mřížky lze dávat každou číslici přesně 1 krát.


✓Správné

✗Nesprávné

Na internete lze najít a přečíst hodně o technikách řešení sudoku mřížek, my vám pomůžeme pouze původnímy pokyny. V průběhu řešení každý má možnost zvolit techniky řešení, které se mu zdají vhodné k řešení sudoku a si muže taky prohlédnout taky techniky, které jsme vysvětlili v naších článcích.

Neopakujte žádná čísla.

Jak je vidět v horním levém čtverci (označeném modrou barvou) jsou již vyplněná 7 z 9 polí. V tomto čtverci chybějí pouze čísla 5 a 6. Na základě toho, co chybí v konkrétním čtverci, řádku nebo sloupci můžeme aplikovat proces eliminace a dedukce dozvědět se která čísla máme dát na prázdná pole.

Napříkald víme, že v horním levém čtverci máme dát 5 a 6 k dokončení čtevce a, avšak nejsme schopni říct kam přesně máme dát jednotlivá čísla po zkontrolování sousedních řádků a sloupců. To znamená, že musíme ignorovat horní levý čtverec a pokusit se vyplnit jinou část mřížky.

 

Nezkoušejte uhodnout.

Sudoiku je hra založená na logice a proto nelze zkoušet uhádnutí. Pokud nevíte které číslo máte dát na určité pole pokračujte si prohlížet další části mřížky až do doby kdy si všimněte možnost zadat číslo. Nezkoušejte spěchat – Sudoku je založená na trpělivosti, elánu a rozpoznávání šablon, nikoliv na šanci a uhodnutí.

Zkuste využit procec eliminace.

Co znamená použit “process eliminace” při řešení Sudoku? Například v Sudoku mřížce (uvedené níže) v úplně levém sloupci (označeném mordou barvou) chybějí pouze některá čísla: 1, 5 a 6.

Jeden ze způsobů dozvědět se kam do kterého sloupce máte dát určité číslo představuje použití „procesu eliminace“ prověřením která další čísla byla již zařazená do každého čtverce – protože nelze duplikovat čísla v každém čtverci, řádku nebo sloupci.

V tomto případě je snadno si všimnout, že číslo 1 lze potkat v horním levém čtverci a v horním středním čtverci (čísla označená červenou barvou). To znamená, že je pouze jedné místo, na kterém lze dát 1–v čtverci označeném zelenou barvou. Tímto způsobem funguje proces eliminace v Sudoku – pozorujete kde jsou volná místa, která čísla chybějí a poté dedukcí, založenou na pozicích čísel v mřížce rozhodujete, která čísla a kam máte dát.

Sudoku pravidla obecně nejsou složité, avšak hra má nečetné variant s miliony různých kombinací a různými druhy stupně složitosti. Všechno ale je založeno na jednoduchých základech s požitím čísel 1 až 9 s cílem vyplnit prázdná místa logickým myšlením, přičemž čísla nezle opakovat ve čtverci, řádku nebo sloupci.