Sudoku pro děti

Hej, děti, tady máte verzi populárního sudoku puzzle připravenou speciálně pro vás. Tady máte možnost uplatnit své matematické a logické znalosti. Je možné, že budete mít obtíže při řešení prvního sudoku puzzle, ale nevzdávejte se toho, jde o pouhou praxi.

Každý 2x2 blok by měl obsahovat všechna čísla 1 až 4.Toto znamená, že se čísla ve všech blocích by neměla opakovat.

Ta samá pravidla jsou platná pro každý řádek nebo sloupec. Už víte všechno, co potřebujete na začátku řešení svého prvního sudoku puzzle. Hodně zdaru!

Můžete sehnat řešení pro dětské sudoku zde.